Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã hứa hẹn rằng những người đã chạy trốn khỏi đất nước này sẽ không bị thiệt hại gì nếu họ quay trở về quê hương, thậm chí trong trường hợp đó các di dân còn được trao phần thưởng bằng tiền mặt.

Một số người trở về sẽ có cơ may được mời đến làm trong ban đạo diễn của truyền hình Nhà nước, – như RBC phản ánh.

Trước đây ông Kim Jong Il, người tiền nhiệm của lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay, từng cho rằng cần phải trừng phạt những gia đình có người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên, vì e rằng những cá nhân chạy trốn này sẽ làm suy yếu cơ cấu Nhà nước bằng những câu chuyện về cuộc sống ở Hàn Quốc.

TIENG NOI NUOC NGA

Posted by vincent

: