Ông Obama vừa có bài diễn văn gửi tới toàn dân hàng năm

Tổng thống Mỹ Barack Obama hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng bất bình đẳng kinh tế trong diễn văn State of the Union hàng năm tới toàn dân.

Ông Obama nói khi nào có thể sẽ dùng các biện pháp không phải luật hóa, và cũng thông báo tăng lương tối thiểu cho nhân viên hợp đồng liên bang.

Về tình hình Iran, ông nói sẽ bác bất kỳ lệnh trừng phạt nào mà ông cho là có thể gây nguy cơ cho quá trình đàm phán.

Ông tổng thống hiện đang trải qua thời kỳ mà chỉ số tín nhiệm thấp nhất kể từ khi ông lên cầm quyền năm 2009.

Ông nói: “Hãy biến năm nay thành năm hành động”.

Đề cập tới tình trạng bất bình đẳng, mà theo ông đã sâu thêm, ông Obama nói ông sẽ đưa ra “một loạt các biện pháp cụ thể, thực tế để thúc đẩy tăng trưởng, củng cố tầng lớp trung lưu và kiến thiết các bậc thang cơ hội mới vươn tới trung lưu”.

“Nước Mỹ không đứng yên và tôi cũng thế, ” ông nói. “Bởi vậy khi nào và ở đêu mà tôi có thể có các biện pháp không cần luật hóa để mở rộng cơ hội cho các gia đình thì tôi sẽ làm”.

Không còn nhiều thời gian

Chỉ hơn một năm sau khi tái đắc cử, ông Obama đã phải đương đầu với sự đối lập cương quyết của Đảng Cộng hòa, vốn kiểm soát Hạ viện và cũng chiếm đủ ghế tại Thượng viện để chặn các ý tưởng của ông.

Ngay cả khi phải tới 2016 ông Obama mới rời chức vụ, đang có đe dọa cho các quyết pháp của ông.

Trong bài phát biểu của mình, ông Obama kêu gọi Hạ viện khôi phục lại bảo hiểm thất nghiệp cho 1,6 triệu người đã hết hạn, và yêu cầu phe Cộng hòa dừng việc cản trở điều luật cải tổ y tế của ông.

Các sự cố xảy ra với website y tế mà Obama lập ra đã ảnh hưởng tới uy tín của ông.

Ông tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho trẻ em đi học sớm, tăng giá trị của giáo dục đại học và bình đẳng cho phụ nữ tại nơi làm việc.

Ông cũng kêu gọi Hạ viện thông qua quyết định tăng lương tối thiểu, hiện ở mức $7,25/ giờ. Ông muốn tăng lên mức $10,10/giờ cho các nhân viên hợp đồng liên bang.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói quyết định nói trên chẳng có ý nghĩa gì và cảnh báo nó có thể dẫn tới tình trạng nhiều người mất việc.

Ông Boehner nói với các phóng viên rằng đảng Cộng hòa của ông sẽ phải chú ý không để ông tổng thống vượt quá quyền hạn thông qua các quyết định dạng này.

Tổng thống Obama còn khuyến cáo Hạ viện ủng hộ một chương trình cải tổ hệ thống nhập cư của Mỹ, cho rằng nó sẽ khiến nước Mỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, tạo thêm công ăn việc làm.

Năm ngoái, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua điều luật trong có mở đường cho một số trong 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ trở thành công dân Mỹ.

Tuy nhiên Hạ viện chưa tổ chức bỏ phiếu thông qua điều luật này, cho dù những ngày vừa qua báo chí Mỹ tường thuật rằng các lãnh đạo Cộng hòa đang cân nhắc nhiều biện pháp hạn chế hơn.

Về đối ngoại, ông Obama tuyên bố ủng hộ một nước Afghanistan thống nhất, hỗ trợ phe đối lập tại Syria và muốn bảo đảm rằng bất cứ thỏa thuận lâu dài nào về chương trình hạt nhân của ran cần phải dựa trên các hành động có thể kiểm chứng.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: