SALT LAKE CITY — FOX 13 đã có được tên các cá nhân bị bắt trong các cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố hôm thứ bảy đã trở nên bạo lực.

Tất cả các tên được liệt kê đã bị bắt vì nghi ngờ “Không giải tán”, mà các tài liệu tòa án xác định là “từ chối tuân thủ và tuân theo lệnh giới nghiêm khẩn cấp vào lúc 2000 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2020, và vẫn bất hợp pháp trong một cuộc bạo loạn.

Tất cả các tên được liệt kê dưới đây được phát hành theo sự công nhận của chính họ, mà các tài liệu tòa án tuyên bố có nghĩa là họ được yêu cầu “tham dự tất cả các thủ tục tố tụng tại tòa theo lịch trình mà sự xuất hiện là bắt buộc.

Tên và tuổi của những người bị bắt là:

 • Aram Arkeem Demond Ervin, 24
 • Adam Gethin Fuller, 24
 • Aimee Kim Nguyen, 24
 • Annika Dowsakul Bouttavong, 22
 • Bradley David Hagen, 40
 • Carlos Daniel Castellanos, 18
 • Erin Leigh Bergdahl, 19
 • Evangelina Gonzalez, 22
 • Gabriella Megan Gourdin, 24
 • Hannah Lillie Wilson, 21
 • Hobie Jeffery Simon, 29
 • Ian Eaton, 20
 • Jacob Daniel Corbaley, 24
 • James G. Hawthorne, 70
 • Jarod Donovan Hartlerode, 30
 • Jordan Kevin Turner, 29
 • Justin Dean Kramer, 36
 • Kiesh Easterwood, 25
 • Lance Chadrick Delano Kaufusi, 18
 • Leonardo Raul Gayton Morales, 21
 • Marcos Jose Castillo, 21
 • Melissa Renae Brainerd, 27
 • Mercedes McKinley, 31
 • Morgan K. Facemyer, 18
 • Nacom Abdoul Koffi, 49
 • Odette Baumester, 18
 • Patrick Edward Mac, 36
 • Perry Bryant Bates, 33
 • Rebecca Rodriguez, 28
 • Riley Westergard, 21
 • Robert Adam Hubbert, 24
 • Scott Mark Larson, 33
 • Shane Reed Brooks, 30 (Arrested for disorderly conduct Saturday; Failure to disperse Sunday)
 • Stephen Henry Sprague, 26
 • Thien Nhut Vu, 29
 • Vanessa Robyn Jeppesen, 22
 • Zachary Julius, 25 (Also arrested for: Possession or use of controlled substance; Use or possession drug paraphernalia; Disorderly conduct)

Cảnh sát thành phố Salt Lake ban đầu tuyên bố rằng 41 người đã bị bắt; 4 tên không có sẵn tại thời điểm báo cáo này. Tính đến sáng thứ hai, cảnh sát cho biết 46 người đã bị bắt.

Theo Fox 13

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: