V chng có th phân loi ra hai thành phn: tương cn  hoc tương phn. Chúng tôi thuc vào loi th nhì: tình Bc duyên Nam.Nàng thích đc sách, tôi thích xem phim. Nàng hin t, tôi nóng tính. Ngày xưa Trung hc tôi hc trường Vit, nàng hc trường Tây. Tôi Bàn C gn nhà thương T Dũ, nàng SàiGòn gn nhà hàng Văn Cnh. S khác bit này nó lan rng đến c lãnh vc âm nhc. Tuy rng phn đông chúng tôi thích cùng mt loi nhc như nhc Pháp, Phm Duy, Ngô Thy Miên, T Công Phng, Nht Trường….thế nhưng có nhng bài thuc loi nhc Sến nàng không bao gi nghe. Đã thun nhm văn hóa khách sáo Bc Kỳ Đ Ngũ Đng Huyn Đai nên khi tôi nghe vài bn nhc không phi loi nàng nghe thì thay vì than phin ln tiếng, nàng ch cn nhìn tôi vi mt ánh mt khinh b pht tnh Ăng-Lê là tôi biết ngay nàng dùng quyn ph quyết ca Hi viên Hi Đng Bo An Liên Hip Quc gián tiếp cho tôi biết là đng nên nghe.
Nhc Sến là gì? Thế nào là nhc Sến? Chính tôi cũng ù ù cc cc không biết ch nhc Sến t đâu đến, vì thế tôi mun đ mt vài thì gi vào bo tàng vin Vit Nam tìm trng đng Ngc Lũ cnh nhà Chế Linh đ tìm hiu nguyên do ti sao người ta gi là nhc Sến,  như thế nào thì gi là nhc Sến, và ti sao có người không thích nhc Sến, chng l nó có nh hưởng ghê gm đến sc khe v chiu ca mình?
Theo site  http://www.thivien.net/ :
“Khong thp niên 1960, các rp ciné Sài Gòn, Huế và các thành th min Nam thay nhau chiếu mt b phim rt ăn khách: Anh em nhà Karamazov, chuyn th t tiu thuyết cùng tên ca Fyodor Dostoyevsky. Trong phim có cnh mt vũ n hp đêm va múa va hát bài Mambo Italiano – y phc nghèo nàn, thân hình bc la, tóc tai xõa xượi, gào thét và rên r, qun qui và khiêu khích… nói chung là quy ti bến. Din viên đóng vai vũ ny là Maria Schell trước đó chưa h ni tiếng nhưng nh màn múa đy n tượng này, tên cô được qung cáo ngang hàng vi nam din viên Yul Brynner, tài t thượng thng ca Hollywood. Phim chiếu loanh quanh các rp, c tháng chưa hết người xem. Lúc này bt đu xut hin nhng người ái m Maria Schell.

Theo đ
o din Lê Văn Duy: Thc ra n ngôi sao đin nh người Thy Sĩ, gc Áo Maria Schell này rt ni tiếng. Maria Schell là ngôi sao đin nh quc tế, sinh năm 1926 tên tht là Marghrette Schell-Noe đóng phim t 1942 – 1985 vi trên 30 b phim ln. Maria Schell đã cng tác vi rt nhiu đo din lng danh thế gii t các nước Anh, Pháp, Ý, Đc và Áo như Astruc và Chenal, Clément, Brooks, Daves, Cooper, Mann, Visconti, Chabrol, Guitry… trong đó có th k nhng b phim ln ni tiếng như Napoléon, Gervaise, Anh em nhà Karamazov, Con đường v hướng tây, K sát nhân thích âm nhc, Trong lp bi mt tri, H sơ Odessa, Trưởng gi điên, Khách đến t Sans-Souci… Maria Schell có người em trai rt ni tiếng là din viên kiêm đo din Maximiliam Schell, đot gii Oscar trong b phim X án Nuremberg, phim cũng đã chiếu Sài Gòn thp niên 1960. Nhưvy vic chn t “sến” không h xut phát t mt din viên đin nh tm thường mà là vic gi tri tên t mt ngôi sao đin nh quc tế Maria Schell theo ging hài biếm. Còn vì sao li chn tên Maria? Do y các trường đi hc Sài Gòn còn dy tiếng Pháp nên gii báo chí Sài Gòn đã chn cái tên Maria vn là tên mt cô gái Pháp rt ph cp nước này.

Tr
em đường ph tp tành nhún nhy bài Mambo Italiano. Các cô gái đt sóng mi lăng-xê kiu tóc xõa xượi, mt xanh Bel, phô trương thân hình… Trên sân khu phòng trà mc lên nhng ngôi sao ca nhc gào thét, qun qui như con thanh xà, bch xà. T Mari Sến thot tiên được dùng như mt biến âm ca Maria Schell đ ch dng biến thái này trong sinh hot ca gii tr.Du không ging Maria Schell cho lm, nhưng các Sến cũng to được mt sc hp dn nht đnh. Có bài thơ làm chng như sau:

Em phi là người em Sến không
Sao môi em đ
, ngc em phng
Thân hình ngào ng
t mùi son phn
Anh mu
n gì em, em biết không? 

Theo giáo sư, nhà ngôn ng hc Cao Xuân Ho:  “Theo tôi, gc ca t “sến” phi bt đu t ch “sen” trong nghĩa con sen, là đa , con . Xut phát ca t này min Bc, thi kỳ Pháp thuc vào nhng năm 1930 – 1945; có th xem là thi ca Lý Toét và Xã X, ca văn chương T Lc Văn Đoàn. T “sen” đc tri thành “sến” bi s khinh b, là tng lp thp, văn hóa kém. Còn nếu ng dng vào văn chương, ngh thut thì ám ch khu v thp hèn, ít có giá tr. Bàn riêng v ch “sến” trong “nhc sến”, tôi nghĩ nghĩa gc cũng vy, không thay đi nhiu lm.
 
Giáo sư Cao Xuân Ho cho rng t sến xut x t con sen. Cách gii mã y có v hp t nguyên (étymologic) nhưng không hp thc tế. Thc tế min Nam, rt hiếm người dùng t con sen đ gi các “ôsin”. Còn min Bc xã hi ch nghĩa thì sau 1954, các con sen, con n đã được gii phóng. Du trong sến có mt phn cht sen nhưng xut x ca t này rt sang: Sến đến Vit Nam t Hollywood qua con đường ngh thut th by. Ai đó chế ra t Mari Sến khá thông minh dí dm, hn t trong tim thc đã có đng cơ phn kháng tích cc, chng li nhng th đua đòi, thi thượng, lai căng vng ngoi và r tin. Âu cũng là bn năng gc đ bo v thun phong m tc, bo tn văn hóa dân tc. Trong ý nghĩa đó, t Mari Sến ban đu, không h có mc đích mit th, đ kích nhng người đi đ hoc tng lp bình dân lao đng.
 
Ch mt thi gian ngn, t Mari Sến (hoc ngn gn là sến) tr nên thông dng đ nói v người (c nam ln n) v âm nhc, phim nh, hi ho, thi trang… và c ngôn ng văn hc, cung cách ng x trong giao tiếp hng ngày.
 
Chưa có mt quy đnh “chun” nào đ phân bit bn nhc này thuc loi “sến”, bn kia không “sến” nhưng không biết do đâu mà hu như tt c các bn nhc được sáng tác trước 1975 – nht là nhng bn có điu boléro, rumba, ballade… đu b quy là nhc sến (tiếng “sến” được hiu theo nghĩa dè bu, ma mai, khinh th…)…”
 
Đy là li bàn ca http://www.thivien.net/ v nhc Sến. Tôi vào Youtube tìm video ca sĩ hát nhng bài nhc Sến như Ph đêm, Phn gái thuyn quyên, Li k đăng trình, Nh người yêu, Duyên kiếp…hoc nhng bài tương t như vy thì phn đông là do ca sĩ người Nam hay Trung  hát: Tun Vũ, Trường Vũ, Mnh Đình, Mnh Quỳnh, Duy Khánh, Chế Linh, Quang Linh, Thế Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, Đng Thế Luân, Quang Lê, Thanh Tuyn, Thanh Thúy, Phương Hng Quế, Sơn Tuyn, Như Quỳnh, Phương Dung, Hương Lan, Phi Nhung, Băng Tâm, M Huyn…
 
Ngược li, tìm ca sĩ hát nhng bài hát ca Phm Duy, Ngô Thy Miên, T Công Phng, Đc Huy… thì ca sĩ phn đông là người Bc: Vũ Khanh, Elvis Phương (trường hp ngoi l hiếm có), Sĩ Phú, Duy Quang, Duy Trác, Tun Anh, Đc Huy, Tun Ngc, Bng Kiu, Nguyên Khang, Khánh Ly, Ý Lan, Ngc Lan, L Thu, Ái Vân, Thanh Lan, Thu Phương,  Khánh Hà, Thái Hin, Lưu Bích…
 
Không cn là nhà bác hc đi tài được trao gii thưởng Nobel ca Thy Đin, ch cn da vào hai d kin trên mt người có th phân tích ngay nhc mà người ta cho là nhc Sến có nhng đc tính như sau:
 
-Ca sĩ, và nhc sĩ viết/hát  nhng

This message has been truncated

Show Full Message

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: