Có thể nói lịch chiếu kháng di dân tháng 9/2017 là lịch visa khủng khiếp cho diện F4 khi giảm tới 28 tháng quay trở về ngày 01/01/2002, diện F1 cũng giảm tới 7 tháng, 2 diện F2B và F3 đứng yên trong tháng này, chỉ có duy nhất F2A là tăng 1 tuần.

Nguyên nhân vì sao diện F1 và F4 có ngày ưu tiên giảm?

Theo thông báo từ cơ quan cấp visa Mỹ, lý do diện F1 và F4 có ngày ưu tiên giảm như sau:
– Diện F1: Đối với các hồ sơ bảo lãnh gia đình trên toàn thế giới, Trung Quốc, El Salvador, Guatemala, Ấn Độ và Honduras: Do số lượng hồ sơ diện F1 quá lớn, nên cơ quan di trú Mỹ phải trì hoãn việc xử lý hồ sơ để đảm bảo số lượng hồ sơ F1 giữ ở mức giới hạn hàng năm tính theo từng quốc gia. Ngày cấp chiếu kháng diện F1 sẽ quay lại ngày ưu tiên 22/12/2010 vào tháng 10, là ngày đầu tiên của năm tài chính 2018
– Diện F4: Đối với các hồ sơ bảo lãnh gia đình trên toàn thế giới, Trung Quốc, El Salvador, Guatemala, Ấn Độ và Honduras: Do số lượng hồ sơ diện F4 quá lớn, nên cơ quan di trú Mỹ phải trì hoãn việc xử lý hồ sơ để đảm bảo số lượng hồ sơ F4 giữ ở mức giới hạn hàng năm tính theo từng quốc gia. Ngày cấp chiếu kháng diện F4 vào tháng 10/2017 (tháng đầu tiên của năm tài chính 2018), sẽ quay lại ngày 08/05/2004.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: