Người bảo lãnh không may qua đời, người thân khác thay thế được không?

Câu trả lời là Được với điều kiện sau:
Nếu người bảo lãnh không may qua đời Sau khi hồ sơ bảo lãnh I-130 được chấp thuận, thì hồ sơ vẫn tiếp tục được coi là một hồ sơ mở. Bất cứ ai là thân nhân, họ hàng của người được bảo lãnh chính đều có thể tiếp tục hồ sơ bảo trợ tài chánh thay cho người bảo lãnh đã qua đời, nếu người thân này trên 18t và là một thường trú nhân hợp pháp, hay là một công dân Hoa kỳ. Điều này, được thực hiện ngay trên mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864, phần 1, câu 1f, trang 12/19.
http://www.uscis.gov/i-864

USCIS đã giải thích trường hợp này trên trang 5/19 của đơn I-864 như sau:

Check box “f” if you are the substitute sponsor. A substitute sponsor is a sponsor who is completing a Form I-864 on behalf of an intending immigrant whose original Form I-130 petitioner has died after the Form I-130 was approved, but before the intending immigrant obtained permanent residence. The substitute sponsor must be related to the intending immigrant in one of the following ways: spouse,parent, mother-in-law, father-in-law, sibling, child (at least 18years of age), son, daughter, son-in-law, daughter-in-law,brother-in-law, sister-in-law, grandparent, grandchild or legal guardian. The substitute sponsor must also be a U.S. citizen or lawful permanent resident. If you are a substitute sponsor,you must sponsor each intending immigrant.
______________
Người thân của bạn cứ tiếp tục việc bảo trợ tài chánh theo hướng dẫn của Sở Nhập tịch và Di Trú Hoa kỳ (USCIS) khi hồ sơ bảo lãnh ở vào giai đoạn chót của tiến trình bảo lãnh.

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!