Tin của VNA nói rằng tiềm năng du lịch của khu vực Mêkông rộng lớn chưa được khai thác đúng mức do cơ sở hạ tầng kém, và thiếu nguồn lực nhân sự.

Đó là nhận định của các giới chức du lịch khu vực về tiềm năng du lịch của 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Họ nói rằng chất lượng của đoạn đường nối liền Việt Nam với Campuchia không tốt, và nhiều công ty du lịch muốn mở các tua du lịch đã không thể thực hiện được ý định bởi vì các thủ tục di trú khó khăn.

Theo các giới chức thì tua du lịch qua ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào có thể khởi sự hoặc chấm dứt tại Đền Đế Thiên Đế Thích ở Campuchia, ngang qua Đền Vat Phou của Lào, đến các tỉnh ở vùng cao nguyên Việt Nam, để khai thác những khía cạnh văn hóa của khu vực Sông Mêkong. Điểm dừng cuối có thể là thị trấn Hội An, và đền Mỹ Sơn.

Khu vực Sông Mêkông Mở Rộng gồm Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc, có tổng dân số lên tới 240 triệu người.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: