Truyền hình chiếu hình ảnh ông Jang đứng trước tòa án binh, cúi đầu nhận tội.

 

 

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: