Hàng năm, nước Mỹ tổ chức ngày lễ rất lớn để Kỷ niệm Ngày Độc Lập. Đó là ngày mùng 4 tháng 7 của năm. Đặc biệt năm nay, 2018, là năm thứ 242 dân Mỹ được hoàn toàn độc lập từ tay người Anh.

Ngày lễ này còn được gọi là “4 tháng 7” hay “The Fourth of July”. Là ngày lễ quốc gia của người Mỹ.

Ngày 4 tháng 7, năm 1776, cách đây 242 năm, chính là ngày Tuyên Ngôn Độc Lập được Quốc hội Liên Bang Hoa Kỳ công nhận và phê chuẩn.

Những nghi thức trong ngày July 4th gồm có phần bắn pháo bông, gia đình đoàn tụ, văn nghệ ngoài trời, thịt nướng ngoài trời, diễn hành, môn thể thao bóng chầy.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: