Một dự luật sửa đổi đã được đề xuất lên Hạ viện Mỹ nhằm kiểm soát việc cấp 2 loại thị thực làm việc phổ biến nhất tại nước này.

Hai loại thị thực làm việc phổ biến nhất tại Mỹ là H-1B cho ngành kinh doanh và L-1 cho ngành công nghệ thông tin.

Theo dự luật được đề xuất, hệ thống ưu tiên các ứng viên từng tốt nghiệp tại Mỹ cho việc cấp thị thực sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, hệ thống mới sẽ ưu tiên cấp visa cho các công việc trả lương cao nhất, với trình độ cao hơn.

Động thái này nhằm kiểm soát việc lạm dụng thị thực làm việc của các công ty cung cấp dịch vụ thuê ngoài khi họ chỉ tập trung tuyển dụng lao động trình độ thấp. Được biết, chỉ trong năm 2016, số lượng đơn xin cấp thị thực làm việc H-1B đã tăng gấp 3 lần so với hạn mức cho phép.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: