SAN JOSE – Một ông 57 tuổi ở San Jose đã nhận tội khai thuế liên bang gian dối, dẫn tới một khoản tiền tổng cộng hơn $1.5 triệu trong số tiền hoàn thuế gian lận, theo Văn Phòng Biện Lý Liên Bang cho biết.
Ông Nguyễn Minh Trọng, còn được gọi là John Nguyễn, nhận tội hôm thứ Năm, 4 tháng 5, 2017 tại Tòa Án Địa Hạt Liên Bang ở San Jose.

Theo các công tố viên cho biết, ông Trọng bắt đầu khai thuế gian lận trong tháng Năm 2012. Ông nói với những người thất nghiệp ở khu vực San Jose rằng ông có thể lấy được tiền hoàn thuế cho họ, sau đó ông dùng thông tin cá nhân của họ để khai man với những con số không đúng sự thật trên các hồ sơ khai thuế.
Ông tính lệ phí từ $50 tới $500, và thường được trả tiền sau khi người làm đơn với ông nhận được tiền hoàn thuế, theo hồ sơ tòa án cho biết.

Trong tháng kế tiếp, ông Trọng hợp tác với những người khác để nộp khoảng 1,700 hồ sơ khai thuế gian dối, để lấy hơn $1.5 triệu tiền hoàn thuế.

Một bồi thẩm đoàn cáo buộc tội ông vào ngày 10 tháng Sáu, 2015, và buộc ông tội âm mưu nộp 1,700 hồ sơ gian dối đòi tiền hoàn thuế, và 21 tội danh nộp hồ sơ man khai.

Theo thỏa thuận nhận tội để được giảm án, ông Trọng đã nhận tội, với một tội danh âm mưu đồng lõa và bốn tội danh khai dối. Qua thỏa thuận này, những cáo buộc còn lại đối với ông Trọng đã được bãi bỏ.
Tòa chưa cho biết ngày tuyên án đối với ông Nguyễn Minh Trọng.

Tội âm mưu nộp hồ sơ khai gian để đòi tiền hoàn thuế dẫn tới mức án tối đa là 10 năm tù và $250,000 tiền phạt. Hình phạt tối đa cho việc nộp hồ sơ khai thuế gian dối là 5 năm tù giam và $250,000 đô la tiền phạt.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: