Mẫu thư xin chuyển đổi tình trạng bên Mỹ (nộp cho LSQ).

Đây là mẫu thư báo đương đơn phụ sẽ điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Dear Sir/Madam,

I am the principal beneficiary of the petition of the following information.

Petitioner’s name: (Tên họ của người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960).

Principal beneficiary: (Tên họ của người được bảo lãnh chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của người được bảo lãnh chính, thí dụ 30 Dec 1963).

Ref: Case Number: HCMxxxxxxxxxx.
Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F3, F4, v.v…).

I would like to inform you that my son, (Tên họ của người con) born on (mm/dd/yyyy), an F-1 visa student in the United States, will adjust his status in the United States instead of applying for an immigrant visa at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Thank you for your assistance.

Sincerely yours,

(Tên họ của người được bảo lãnh chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

__________________________

Đây là mẫu thư báo đương đơn phụ sẽ điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.

Bạn phải điền thông tin vào những chỗ màu xanh, đánh máy, và in ra ký tên.

+ Cầm theo nộp lúc phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM.

Tên họ của người được bảo lãnh chính
Số nhà, tên đường
Phường, quận,
Thành phố/Tỉnh – Vietnam

mm/dd/yyyy

Consulate General of the United States
Immigrant Visa Section
4 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Ref: Case Number: HCMxxxxxxxxxx.
Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F3, F4, v.v…).

Dear Sir/Madam,

I am the principal beneficiary of the petition of the following information.

Petitioner’s name: (Tên họ của người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960).

Principal beneficiary: (Tên họ của người được bảo lãnh chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của người được bảo lãnh chính, thí dụ 30 Dec 1963).

I would like to inform you that my son, (Tên họ của người con) born on (mm/dd/yyyy), an F-1 visa student in the United States, will adjust his status in the United States instead of applying for an immigrant visa at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Thank you for your assistance.

Sincerely yours,

(Tên họ của người được bảo lãnh chính).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!