Mẫu thư bổ túc giấy kết hôn, và giấy khai sinh cho con.

Bạn chuẩn bị bản chính hoặc bản trích lục/bản sao:

+ Giấy kết hôn và giấy khai sinh của chồng.

+ Giấy khai sinh của con bạn.

Viết số Case number bằng viết chì lên góc phải, sau đó scan màu và email kèm theo thư này đến NVC.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Chú ý: Mẫu thư này là do người được bảo lãnh đứng đơn để bổ túc.

Subject: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS) -Request for updating additional family member (s).

Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).

Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

I am the principal beneficiary of this petition.

Please kindly update my case by adding the following family member (s):

1. My husband’s name: (Họ tên chồng). 
Date of Birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 JAN 1960).
* Marriage and Birth Certificate enclosed.

2. My son’s name: (Họ tên con trai).
Date of birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 FEB 1990).
* Birth Certificate enclosed.

3. My daughter’s name: (Họ tên con gái). 
Date of birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 MAR 1998).
* Birth Certificate enclosed.

Your prompt response would be much appreciated.

Regards,

(Họ tên đương đơn chính).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!