Mẫu giấy đồng ý cho con đi định cư.

Tôi tên là:

Sinh ngày:

Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước Công dân):

Cấp tại:

Nghề nghiệp:

Ngụ tại số: (địa chỉ)

Là Cha/Mẹ đẻ của:

Sinh ngày:

Tại:

Nay tôi làm giấy này đồng ý cho cháu (tên họ) đi định cư tại nước Mỹ theo Cha/Mẹ đẻ của cháu là (tên họ).

(Nơi làm giấy), ngày (làm giấy).

Cha/Mẹ ký tên.

(Chữ ký).
(Tên họ của người Cha/Mẹ).

Xác nhận của Ủy ban Nhân dân Phường, Xã, hay Quận, Huyện.

Bản chính có công chứng giấy chấp thuận do người Cha/Mẹ còn lại ở Việt Nam xác nhận, và ký cho phép những người con dưới tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) xuất cảnh sang Hoa Kỳ cùng với đương đơn.

Trang web LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM

Nguồn: hungviet

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!