Matxcova có vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng 100 thành phố hấp dẫn đầu tư, – lãnh đạo IBM-PLA Royal Spee cho biết điều này tại Diễn đàn đô thị hóa -2013 ở Matxcova. Ông làm rõ rằng, xếp hạng dưới tên gọi “Những thành phố có khả năng cạnh tranh của thế giới” được tạp chí Site Selection bình chọn với sự hợp tác của IBM-PLA. Ở châu Âu, Nga đứng thứ 7. Doanh nhân nói là những mặt mạnh của thủ đô Nga bao gồm thị trường tiêu thụ khổng lồ và trình độ cao của chuyên gia địa phương, mặc dù giá các chi phí ở đây là không nhỏ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: