Bạn có thể cũng cảnh giác nếu bạn là một chủ cơ sở kinh doanh nhỏ trong 1 trong hàng chục cộng đồng gần San Francisco, Houston, Atlanta hay Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.Một nghiên cứu mới bởi the National Taxpayer Advocate sử dụng các tài liệu của Sở Thuế cho thấy hàng đống những vụ gian lận thuế trong 5 khu vực thành phố nói trên. Sở Thuế dùng thông tin để nhắm mục tiêu điều tra những người đóng thuế.

Nina Olsen, người điều hành văn phòng độc lập trong Sở Thuế. Cô ấy đã có được tài liệu như một phần của nỗ lực nghiên cứu nhiều hơn về lý do tại sao một số người đóng thuế có khuynh hướng gian lận hơn những người khác.

Nghiên cứu cũng tìm hiểu sự tuân hành thuế trong các kỹ nghệ khác, và thấy rằng những người làm chủ các công ty xây dựng hay các công ty thuê nhà có thể giả mạo thuế hơn là những chủ kinh doanh trong những lãnh vực khác.

Nhiều cộng đồng được xác nhận bởi nghiên cứu là rất giàu, gồm Beverly Hills và Newport Beach ở  California. Những cộng đồng khác là giới trung lưu, như New Carrollton, Maryland, một khu ngoại ô Washington, và College Park, Georgia.

Steve Rosansky, chủ tịch và Tổng Giám Đốc Phòng Thương Mại Newport Beach, nói rằng các chủ cơ sở kinh doanh tại thành phố của ông có thể bị thành đối tượng bởi vì nhiều người có thu nhập cao.

Nghiên cứu tập chú vào những chủ doanh nghiệp nhỏ bởi vì họ có nhiều cơ hội hơn cá nhân để gian dối thuế. Nhiều kinh doanh nhỏ nhận tiền mặt trong khi hầu hết cá nhân được trả lương phải báo cáo cho Sở Thuế.

Nói chung, các nhà nghiên cứu xác định nhiều khả năng gian lận thuế tại hơn 350 thành phố tại 24 tiểu bang, hầu hết các thành phố và thị xã trừ một số láng giềng. Khoảng 1/3 trong số đó nằm ở California, với hầu hết gần Los Angeles và San Francisco.

                                                                                                                                                                                                Theo vietbao.com
vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: