Lưu ý dành cho Đương đơn xin Thị thực Định cư.

Bộ phận Thị thực Định cư sẽ đóng cửa và không phục vụ quý vị vào các ngày Thứ Sáu ngày 28 tháng 11, Thứ Sáu ngày 26 tháng 12 và Thứ Sáu ngày 02 tháng 01 năm 2015. Vào những ngày này, chúng tôi không thể xem xét hồ sơ của đương đơn vào buổi chiều và yêu cầu đương đơn đến bổ túc hồ sơ tại Lãnh sự quán vào một ngày khác. Chúng tôi xin cáo lỗi nếu có sự bất tiện nào liên quan đến việc đóng cửa này.

Đường link hướng dẫn nội dung

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!