Có hiệu lực ngay lập tức, vợ chồng đồng tính và các con của họ có quyền như nhau đối với mọi loại thị thực không di dân. Hôn nhân đồng tính hiện đã được xem là hợp lệ, chỉ với điều kiện được đăng ký tại quốc gia có công nhận hôn nhân đồng tính.

Hôn nhân đồng tính hợp lệ cho mục đích di dân ngay khi cả hai dự tính định cư tại một trong 37 tiểu bang thuộc Hoa Kỳ hiện vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng tính. Hôn nhân đồng tính cũng có hiệu lực khi đương đơn xin thị thực tại các quốc gia coi hôn nhân đồng tính là bất hợp pháp.

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate … visas.html

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: