Liên lạc Việt Di Trú tại California :

16027 Brookhurst St., Suite I 548, Fountain Valey, CA 92708

Tel: (714)209-5229

Fax: (714) 248-9742

Email :diendanvietditru@gmail.com –   info@vietditru.org

Văn Phòng Việt Di Trú tại Sài Gòn- Việt Nam

Pink Lotus Travel

(084)2839321488 | 0988.885552

180 Võ Thị Sáu St, Ward 7, Dítrict 3, TP. HCM, Việt Nam

Ủng hộ / Support Việt Di Trú
Chân thành cám ơn sự đóng góp của bạn

Quảng cáo / Display Ads: diendanvietditru@gmail.com

                                            info@vietditru.org