Lịch visa tháng 08/2018 và dự đoán lịch visa tháng 09/2018.

F1………08/05/2011……….tăng 2 tuần
F2A…… 22/07/2016……….tăng 4 tuần.
F2B…… 22/10/2011……….tăng 9 tuần.
F3…….. 15/06/2006……….tăng 6 tuần.
F4………22/12/2004……….tăng 5 tuần.

Nguồn: Xem tại đây

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!