Lịch visa tháng 04/2018 và dự đoán lịch visa tháng 05/2018.

F1…….. 08/04/2011………tăng 2 tuần.
F2A…….01/05/2016………tăng 5 tuần.
F2B…….08/04/2011………tăng 5 tuần.
F3………08/01/2006………tăng 3 tuần.
F4………15/09/2004………tăng 3 tuần.

Nguồn: Xem tại đây

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!