Lịch visa tháng 01/2018 và dự đoán lịch visa tháng 02/2018.

F1…….. 15/03/2011………tăng 6 tuần.
F2A…….01/02/2016………tăng 5 tuần.
F2B…….01/12/2010………tăng 1 tuần.
F3………08/10/2005………tăng 4 tuần.
F4………22/06/2004………tăng 2 tuần.

Nguồn: Xem tại đây

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!