WASHINGTON — Tổng Thống Trump xuống điểm thăm dò…

Cuộc thăm dò mới của Gallup Poll cho thấy số điểm chấp nhận việc làm của TT Trump sụt xuống còn 39%.

Như thế là giảm 4 điểm từ mức 43% chấp thuận TT Trump có hồi tháng 2/2019.

Tính riêng ra:

— 90% đảng viên Cộng Hòa chấp thuận thành quả TT Trump;

— 4% đảng viên Dân Chủ chấp thuận TT Trump;

— 33% người lập trường độc lập ưng thuận TT Trump.

Cuộc thăm dò mới thực hiện các ngày 1 tháng 3/2019 tới ngày 10 tháng 3/2019, sau cuộc họp thượng đỉnh thất bại giữa Trump và Kim Jong Un.

Một cuộc thăm dò khác của Pew Poll mới phổ biến hôm Thứ Năm cho thấy 77% người Mỹ nói rằng họ mạnh mẽ đồng ý với câu khẳng định rằng di dân không còn là nhóm bị quy lỗi các tội hình sự hơn là các nhóm khác.

Có 19% nói rằng họ đồng ý rằng di dân là nhóm trách nhiệm các tệ nạn hình sự.

Trong khi đó, 59% dân Mỹ nói rằng nhờ di dân, Hoa Kỳ mới mạnh mẹ hơn.

Chỉ 34% người Mỹ nói di dân là gánh nặng.

Có 54% người Mỹ nói rằng họ tin rằng di dân muốn thích ứng với nếp sống kiểu Hoa Kỳ.

Chỉ 37% nói là di dân muốn sống khác biệt với phần còn lại của Hoa Kỳ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: