I-131 Re-entry permit – Download.

I-131 Download

Chú ý:

1. Đọc kỹ hướng dẫn vì Form I-131 dùng để xin re-entry permit; Refugee Travel Document; và Advance Parole Document do đó các giấy tờ nộp kèm sẽ khác nhau tùy từng trường hợp.

2. Lệ phí cũng thay đổi nên tốt nhất bạn vào link hướng dẫn bên dưới.

3. Địa chỉ mỗi khu vực (tiểu bang) sẽ gởi đến địa chỉ khác nhau tốt nhất bạn vào link hướng dẫn bên dưới.

Instructions for Form I-131

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!