Biểu tình chống chia cách trẻ em di dân và cha mẹ vượt biên giới Mexico vào Mỹ bất hợp pháp.

Chính phủ có hạn chót tới 3 giờ chiều cùng ngày để báo cho thẩm phán Liên bang Dana Sabraw tại San Diego có bao nhiêu trẻ em còn chưa được đoàn tụ với cha mẹ và có đạt đúng thời hạn chót để các trẻ em dưới 5 tuổi được đoàn tụ với cha mẹ hay không.

Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết là có 57 trong số 103 trẻ em đã được đoàn tụ với gia đình, tính đến 7 giờ sáng, ngày 12/7.

Chính phủ nói bốn mươi sáu em khác chưa được sum họp với gia đình vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có việc cha mẹ có thành tích phạm tội, bị tù hay đã bị trục xuất, cũng như những lý do sức khỏe.

Thẩm phán Sabraw đã yêu cầu Hiệp hội Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đề nghị các chế tài trong trường hợp chính phủ không tuân thủ hạn chót.

Vào tháng 6, thẩm phán đã ra lệnh chính phủ cho các trẻ em nhỏ nhất đoàn tụ với gia đình trước ngày 10/7 và tất cả các trẻ em phải được đoàn tụ với cha mẹ vào ngày 26/7.

Hai bên sẽ trở lại Tòa vào ngày 15/7 để đưa ra các bước đoàn tụ các trẻ em còn lại.

Chính phủ nói cần phải đảm bảo an toàn cho trẻ bằng cách kiểm tra lịch sử tội phạm của cha mẹ, thử DNA chứng tỏ có liên hệ gia đình và quyết định xem cha mẹ có đủ điều kiện chăm sóc con cái hay không.

Chính quyền ông Trump đã đưa ra chính sách chia cắt các gia đình di dân bất hợp pháp trong khuôn khổ một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chặn đứng dòng di dân trái phép. Tuy nhiên dưới áp lực chính trị mạnh mẽ, chính sách này bị bãi bỏ vào tháng 6 vừa qua.

Không phải tất cả các gia đình bị chia tách tại biên giới đều là những người xâm nhập lãnh thổ Mỹ bất hợp pháp.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: