Dưới đây là một số giấy tờ nộp kèm với Form DS-230 cho National Visa Center (NVC)

1. Khai sinh người bảo lãnh và người được bảo lãnh (bản sao được chứng thực bởi nơi cấp bản chính)

2. Hộ chiếu (còn hiệu lực trên 6 tháng, photocopy không cần công chứng, chỉ photo trang có thông tin của mình)

3. Lý lích tư pháp (bản chính, cái này sở tư pháp họ cấp 3 bản chính)

4. Giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn (bản sao được chứng thực bởi nơi cấp bản chính)

5. 2 tấm hình (chụp đúng quy cách)

Tất cả những giấy tờ này nếu bằng tiếng Việt thì không cần phải dịch ra tiếng Anh.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!