Các nhóm vận động ngày 6/8 kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump để ngăn chặn một quy định hồi tháng trước mà qua đó mở rộng số di dân có thể bị trục xuất ‘cấp tốc’ không phải chờ ra tòa di trú.


Di dân bất hợp pháp bị bắt tại biên giới Mỹ-Mexico.

Quy định đăng tải hôm 23/7 mở rộng diện ‘trục xuất cấp tốc’ đối với bất kỳ ai vào Mỹ bất hợp pháp bị bắt tại bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ mà không chứng minh được là đã liên tục cư trú ở Mỹ ít nhất hai năm.

Trước đây, chỉ những di dân bị bắt trong phạm vi 100 dặm xung quanh biên giới Mỹ và có mặt trên lãnh thổ Hoa Kỳ dưới 2 tuần mới rơi vào diện trục xuất nhanh.

Với diện trục xuất cấp tốc, di dân không được tiếp cận luật sư và cũng không được ra tòa di trú để xin cơ hội được cứu xét.

Đơn kiện do các tổ chức bảo vệ dân quyền và quyền lợi của di dân nói chính quyền đã không theo đúng thủ tục hợp lý khi ra quy định mới và rằng chính quyền đã vi phạm quyền được xét xử công bằng cũng như vi phạm luật di trú Mỹ.

Gần 300 ngàn trong số xấp xỉ 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Mỹ có thể bị trục xuất cấp tốc theo quy định mới, theo Viện Chính sách Di cư. .

Chính quyền nói tăng tốc trục xuất nhanh sẽ giảm tải cho các trung tâm tạm giữ di dân cũng như bớt gánh nặng cho các tòa án di trú hiện đang bị tồn đọng hơn 900 ngàn hồ sơ.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, thường thời gian giam giữ của các di dân bị trục xuất nhanh chỉ trên dưới 11 ngày trước khi bị tống xuất ra khỏi nước Mỹ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: