Chào BĐH diễn đàn.

Hồ sơ tôi có thông tin như sau:

Ngày ưu tiên: Sep 29,2004
Ngày chấp thuận: Mar 09,2009
Số biên nhận: WAC0500353919
Diện hồ sơ: F4.

Tôi mới vừa tìm hiểu diễn đàn này, và chưa biết nhiều thông tin. Tôi mong các Anh, chị, em trong Ban điều hành tư vấn, và hướng dẫn cách bổ sung hồ sơ cho chồng, con.

Xin cám ơn, và chúc anh chị em luôn vui vẻ.

Ngô Tran Thi Minh Thuy

Join the forum discussion on this post

Posted by minhthuy.ngo

: