Hồ sơ F4-WAC0500353919
Chào BĐH diễn đàn. Hồ sơ tôi có thông tin như sau: Ngày ưu tiên: Sep 29,2004 Ngày chấp thuận: Mar 09,2009 Số biên nhận: WAC0500353919 Diện hồ sơ: F4. Tôi mới vừa tìm hiểu diễn đàn này, và chưa biết nhiều thông tin. Tôi mong ...