Xin chào BĐH.

Mong Anh/Chị diễn đàn giúp tư vấn trường hợp hồ sơ của tôi như sau:

Case Number: HCM2005735058

Name (p) Duong, Hung Hien.

Diện visa F3.

Priority Date: 22 Dec 2003.

Approval Date: 23 Aug 2005.

Tôi có nên làm gì? hay chỉ ngồi đợi lịch phỏng vấn vì đến nay vẫn chưa nhận được thông tin gì về lịch phỏng vấn cả? không biết năm tới sẽ có thư phỏng vấn không? Mong BĐH giúp check, chia sẻ để tôi được biết. Thank you.

Duong Linh

sinh nam 1988 o tra vinh.

Join the forum discussion on this post

Posted by boylinh

:

sinh nam 1988 o tra vinh.