Hạ Viện Hoa Kỳ hủy phiên họp hôm nay để các nhà làm luật có thời gian tham dự tang lễ một trong những thành viên kỳ cựu nhất của Quốc hội Mỹ, Dân biểu CW Bill Young.

Máy bay quân sự Hoa Kỳ đã đưa các nhà lập pháp tới bang Florida ở miền nam để tham dự tang lễ tại một nhà thờ Baptist trước khi trở lại Washington cuối ngày hôm nay.

Một số nhà lập pháp chủ chốt, trong đó có Chủ tịch Hạ viện John Boehner, dự kiến sẽ đọc điếu văn tưởng nhớ ông Young – một người thuộc phe Cộng hòa.

Ông Boehner từ trần tuần trước, thọ 82 tuổi.

Ông Young phục vụ suốt 43 năm tại Quốc hội.

Dân biểu Young công nhận là một người mạnh mẽ ủng hộ các chi tiêu dành cho quân sự của Mỹ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: