NEW YORK  – Công ty Google vừa đồng ý nộp số tiền $ 17,000,000 để kết thúc vụ kiện với 37 tiểu bang và khu DC, qua đó công ty bị cáo buộc là đã bí mật theo dõi hoạt động của một số khách hàng, ngay cả sau khi đã cam kết là không làm như thế nữa.

Giao diện của Google. (Hình: Google.com)

 

“Người sử dụng có quyền phải đựơc biết là có những con mắt đang theo dõi khi họ vào mạng lưới internet để truy cập tin tức và dữ liệu.” Bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang New York, ông Eric Schneiderman tuyên bố.

Trong vụ kiện bắt đầu từ tháng Sáu năm 2011, bộ trưởng tư pháp của 28 tiểu bang đã cáo buộc rằng Google vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng, cũng như luật bảo mật máy tính, vì đã không cho ngừơi sử dụng phần mềm truy cập mạng Safari biết là công ty này đã thu thập những tin tức cá nhân để dùng cho mục quảng cáo.

Qua việc âm thầm theo dõi hàng triệu khách hàng, công ty Google không những đã vi phạm quyền riêng tư cá nhân mà còn đánh mất sự tin tưởng của họ.”  Ông Schneiderman nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến phần mềm Safari, trong một vụ kiện tương tự khác vào năm ngóai, Google đã phải nộp cho Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) số tiển phạt là $22,500,000, số tiền phạt lớn nhất mà cơ quan này thu được từ trứơc đến nay.


vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: