Nhân loại để lại năm 2015 ở phía sau để bước vào năm mới 2016 trong tâm trạng pha trộn nhiều cung bậc cảm xúc, có vui và không vui, có lạc quan và lo ngại, có tin tưởng và hoài nghi, có thất vọng và kỳ vọng.

khai-hoan-mon_DPPMKhải hoàn môn ở Paris mừng năm mới 2016 – Ảnh: Reuters

Trấn an, hy vọng và kêu gọi là những từ thường xuất hiện nhất trong thông điệp đầu năm mới của lãnh đạo các quốc gia.
Trấn an tâm lý dân chúng về một năm đi qua để lại không ít chuyện còn dang dở nhưng cũng có nhiều chuyện đã được hoàn tất. Trấn an để dân chúng khách quan chứ không bi quan khi nhìn lại năm cũ và hướng vào năm mới. Hy vọng để khích lệ và củng cố nhìn nhận cũng như cách tiếp cận lạc quan vào năm mới. Hy vọng để giữ vững và tăng cường lòng tin vào khả năng xoay chuyển tình thế của cả nhân loại trong năm mới. Kêu gọi người dân cảm thông lẫn nhau và đoàn kết với nhau để cùng vượt qua thách thức cũ cũng như mới và mở ra vận hội phát triển mới cho đất nước. Kêu gọi tất cả hợp tác xây dựng và hành động có trách nhiệm vì tương lai của chính đất nước mình và của cả nhân loại.
Tựu trung lại là thông điệp về giữ niềm tin vào tương lai chung của nhân loại trong hòa bình và phát triển, hợp tác và hữu nghị. Niềm tin này là cơ sở và tiền đề không thể thiếu để nhân loại có được cách nhìn nhận tích cực về thế giới và thời cuộc, về an ninh và ổn định, về hợp tác và phát triển.
Phải nhìn nhận tích cực chứ không tiêu cực, khách quan chứ không bi quan quá mức hay lạc quan không có cơ sở thì mới có thể có được tâm thế thích hợp và cần thiết cho thời gian tới, mới có thể chuyển nguy thành an, mới nhận diện được cơ hội trong thách thức và mới tận dụng được cơ hội ấy trong thách thức và để vượt qua thách thức.
Chào 2016!

La Phù

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!