Giấy cam kết, kết hôn trong vòng 90 ngày.

– Đây là mẫu thư cam kết sẽ kết hôn trong vòng 90 ngày của diện hôn phu/hôn thê.

– Người bảo lãnh phải chỉnh lại từ: Fiancé (e) tùy theo người bảo lãnh là nam hay nữ và từ her/his tùy theo người được bảo lãnh là nam hay nữ.

– Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Affidavit of Petitioner

____________________________________

Bona Fide Intention to Marry.

Fiancé (e) Petition of: (Tên họ người bảo lãnh).

Date of birth: (mm/dd/yyyy).

In Behalf of: (Tên họ người được bảo lãnh).

Date of birth: (mm/dd/yyyy).

Being duly sworn, I, Petitioner declare:

I am the petitioner named above. I am a citizen of the United States having been born in City, State on Date. I currently live at Address:

(Địa chỉ người bảo lãnh).

It is my intention to marry Fiancé (e) within ninety days of her/his arrival in the United States. Our wedding plans are contingent on Fiancé (e) arrival in the United States.

Further we are both legally free to marry.

Signed on (Ngày ký tên), at (Thành phố nơi ký tên).

(Chữ ký của người bảo lãnh).

(Tên họ của người bảo lãnh).

1. Thư này nên công chứng chữ ký, do đó người bảo lãnh khai ký tên vào thư mà phải chờ ký trước mặt công chứng viên.

2. Bất cứ nơi nào có công chứng đều chấp nhận.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!