TTO – Giải Nobel kinh tế năm nay được trao cho nhà kinh tế người Pháp Jean Tirole cho những “phân tích về quy luật và sức mạnh của thị trường”.

B9EAZC1QNhà kinh tế người Pháp Jean Tirole

Jean Tirole là một trong những nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất của thời đại chúng ta .

“Ông đã có những đóng góp nghiên cứu lý thuyết quan trọng trong một số lĩnh vực nhưng hơn hết ông đã làm rõ cách để hiểu và quản lý những ngành công nghiệp chỉ có vài công ty quyền lực” – Hội đồng trao giải nhấn mạnh.

Nhiều ngành công nghiệp hiện bị chi phối bởi một số ít các doanh nghiệp lớn hoặc một công ty độc quyền duy nhất.

Khi không được kiểm soát, các thị trường này thường tạo ra “những kết quả xã hội không mong muốn” như giá cao hơn so với những thị trường được thúc đẩy bởi chi phí, hoặc các công ty không hiệu quả vẫn tồn tại được bằng cách ngáng đường những công ty mới và những công ty hoạt động hiệu quả.

Từ giữa những năm 1980, Jean Tirole đã thổi làn gió mới vào nghiên cứu về những thất bại thị trường như vậy.

Phân tích của ông về các công ty có sức ảnh hưởng trên thị trường đặt ra một lý thuyết thống nhất có liên hệ chặt chẽ đến các vấn đề chính sách: chính phủ nên xử lý các cuộc sáp nhập như thế nào và làm các nào để quản lý các công ty độc quyền?

Theo Viện hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển, nghiên cứu của ông Tirole cũng cho thấy việc quản lý thị trường cần phù hợp với các điều kiện của những ngành công nghiệp cụ thể, hơn là quy định bao quát như áp dụng giá trần có thể gây hại nhiều hơn là lợi.

Trần Phương

Trần Phương

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!