1

Bốn trường này là Bolsa Grande, La Quinta, Pacifica, và Rancho Alamitos.

Ngoài ra, sáu trường tiểu học trong học khu cũng nằm trong danh sách nhận Giải Nơ Vàng của tiểu bang California.

Đó là các trường Hazard, Parkview, Peters K-3 và Peters 4-6, Standord và Sunnyside.

Theo học khu, US News & World Report phân tích các dữ liệu của hơn 21,000 trường trung học công lập trên toàn quốc và việc nhận được những huy chương vàng, bạc và đồng là dựa trên sự đánh giá trình độ học sinh của những trường đó so với tiểu bang, tỉ lệ tốt nghiệp, và sự thành công trong việc chuẩn bị lên đại học.

Bà Teri Rocco, phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, được trích lời nói: “Chúng tôi rất hãnh diện về các giáo viên và ban giảng huấn đã dạy cho học sinh nắm vững được học trình, mặc dù khó, đầy thử thách, cũng như đã khích lệ học sinh đạt được trình độ cao từ tư cách bản thân đến việc học vấn. Chúc mừng các trường của chúng ta được sánh cùng với những trường giỏi nhất trong những trường công lập giỏi nhất.”

Trong khi đó, sáu trường tiểu học của học khu nằm trong danh sách các trường nhận Giải Nơ Văng của tiếu bang nhờ đạt nhiều thành quả qua việc áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn của tiểu bang dành cho học sinh.

Bà Linda Reed, uỷ viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, được trích lời phát biểu: “Chúng ta vinh dự được tiểu bang tặng thưởng Giải Nơ Vàng nhờ vào việc áp dụng thành công các tiêu chuẩn đòi hỏi nhiều nỗ lực học tập cùng những phương cách giảng dạy tân tiến giúp cho học sinh chúng ta thăng tiến.”

Ông Tom Torlakson, giám đốc Chương Trình Giáo Dục Công Lập tiểu bang California, được trích lời khen ngợi: “Những trường này làm gương sáng cho các trường khác noi theo, vì đã nỗ lực cố gắng để trang bị hành trang để mọi học sinh sẵn sàng bước vào các trường đại học và ngành nghề của thế kỷ 21.”

Để được Giải Nơ Vàng của tiểu bang, mỗi trường mô tả về chương trình kiểu mẫu tại trường của mình bao gồm các hoạt động liên quan đến các sinh hoạt và thực hành theo tiêu chuẩn và có thể dùng làm khuôn mẫu cho các trường khác noi theo.

 

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: