F-4: Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh anh, chị, em
Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, bạn nhớ những điều sau đây:
– Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi «Not Applicable» hay «NA».
– Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
– Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. Ngày 20 tháng 3 năm 2006 thì phải ghi là 03/20/2006.

Những giấy tờ phụ mà bạn gửi kèm theo mẫu I-130: 
– USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.

Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

Giấy tờ chứng minh bạn là US citizen:

. Copy giấy khai sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc

. Copy bằng quốc tịch; hoặc
. Copy US passport; hoặc
. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

– Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.
– Copy giấy khai sanh của người bảo lãnh và copy giấy khai sanh của người được bảo lãnh để chứng minh 2 người có cùng cha mẹ hoặc ít nhất cùng cha hoặc cùng mẹ.
Nếu cùng cha khác mẹ cần nộp thêm:
. Copy giấy kết hôn của cha bạn với từng ngươì mẹ (mẹ ruột và mẹ kế); và
. Copy giâý ly hôn hoặc giấy chứng tử của cuộc hôn nhân trước của cha bạn để chứng minh cuộc hôn nhân trước đã chấm dứt hợp pháp.

Nếu anh chị em nuôi bảo lãnh cần nộp thêm:
. Copy giâý chứng nhận con nuôi của ngươì bảo lãnh và copy giấy chứng nhận con nuôi của ngươì được bảo lãnh để chứng minh ngươì bảo lãnh và người được bảo lãnh có cùng tên, tuôỉ cha/mẹ nuôi.
Vì các thông tin (địa chỉ, lệ phí, mẫu đơn…) có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền và gởi đơn bảo lãnh.
Download Instructions for Form I-130

– Lệ phí: Về lệ phí, bạn nên vào trang Web: Bảng lệ phí của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.

– Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative

– Lệ phí, địa chỉ, download đơn: I-130

– Cách điền mẫu đơn I-130

+ Nếu người được bảo lãnh đã có gia đình thì cần thêm:
. Copy giấy kết hôn của người được bảo lãnh chính.

. Copy giấy khai sinh của vợ/chồng người được bảo lãnh chính.

. Copy giấy khai sanh của con người được bảo lãnh chính.

+ Download mẫu đơn I-130 ở cột trái trong Thư viện

+ Trong trường hợp cha mẹ ly dị thì lúc phỏng vấn nếu người con dưới 18 tuổi phải có giấy chấp thuận của cha/mẹ đưá trẻ cho phép con đi theo.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: