Hướng dẫn dùng Người đồng bảo trợ.

Khi nào thì cần dùng người đồng bảo trợ tài chánh?

Đối với những trường hợp khi mở hồ sơ bảo lãnh mà mức thu nhập, hoặc tài chánh không đủ để làm bảo trợ tài chánh cho thân nhân của mình, thì họ có thể dùng người đồng bảo trợ tài chánh.

Người đồng bảo trợ tài chánh là người phải có đủ thu nhập, hoặc tài sản để đứng ra làm bảo trợ tài chánh. Mức thu nhập của người đồng bảo trợ tài chánh cũng phải đáp ứng theo bảng hướng dẫn tài chánh di dân.

Người đồng bảo trợ tài chánh cũng cần phải điền mẫu đơn Form I-864 đồng thời người đồng bảo trợ tài chánh phải kèm theo các giấy tờ sau:

– 1 bản sao thuế thu nhập gần nhất.

– 1 bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh (nếu làm chủ).

– 1 bản copy của Thẻ xanh (hoặc hộ chiếu, hoặc bằng quốc tịch).

Nếu người đồng bảo trợ tài chánh ở chung địa chỉ với người bảo lãnh, mà là cha, mẹ, con cái, anh chị em của người bảo lãnh thì người đồng bảo trợ tài chánh này có thể cộng dồn thu nhập của mình với người bảo lãnh, và điền mẫu đơn Form I-864A.

Đối với mỗi hồ sơ bảo lãnh, thì người đồng bảo trợ tài chánh cho hồ sơ đó chỉ được giới hạn là 2 người làm đồng bảo trợ tài chánh mà thôi.

Đường link hướng dẫn nội dung

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!