Dịch vụ đăng ký cấp phiếu Lý lịch Tư pháp số 2 trực tuyến.

– Lý lịch Tư pháp số 2 có thể điền đơn trực tuyến.
. Vào website của Bộ Tư pháp
. Chọn phần đối tượng nộp hồ sơ (từ nước ngoài hay trong nước, v.v…).
. Chọn Thành phố/Tỉnh (nơi tiếp nhận hồ sơ).
. Điền xong & in ra, và nộp tại Sở Tư pháp nơi đăng ký thường trú/tạm trú.
– Lý lịch Tư pháp số 2 chỉ cho phép người thân nhận thay với điều kiện đương đơn dưới 18 tuổi, và người thân nhận thay là Cha/Mẹ ruột.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!