Địa chỉ liên hệ với LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh.
4 Lê Duẩn, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-8-3520-4200
Fax: +84-8-3520-4244.

Để hẹn gặp Tổng lãnh sự hay các quan chức khác trong Lãnh sự quán, xin hãy gửi fax đến số +84-8-3520-4244, hoặc gửi thư tới địa chỉ:
Lãnh sự quán Hoa Kỳ.
4 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!