Muốn bảo lãnh cha mẹ/vợ chồng/con cái/anh chị em việc đầu tiên người phải bảo lãnh phải làm gì? Điều kiện thế nào mới đủ tư cách bảo lãnh?

1. Để bắt đầu làm hồ sơ bảo lãnh, người bảo lãnh phải điền mẫu đơnI-129F hay I-130.

2. Tùy theo diện bảo lãnh mà người người bảo lãnh buộc phải là người có quốc tịch Mỹ hay chỉ cần là thường trú nhân.

3. Ngoài ra người này phải nộp thêm các giấy tờ như giấy khai sinh của họ và người được bảo lãnh, hình ảnh, photocopy bằng quốc tịch hoặc thẻ xanh.

Chú ý: Các giấy tờ nộp cho USCIS phải bằng tiếng Anh. Do đó nếu giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh và công chứng.

4. Bảo lãnh cha mẹ và anh chị em: Người bảo lãnh phải 21 tuổi hoặc hơn tại thời điểm nộp đơn bảo lãnh.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: