1. Giới thiệu:
• EB-5 là visa định cư (green card) dành cho các nhà đầu tư sang Mỹ và các thành viên gia đình đi theo (vợ/chồng và con dưới 21 tuổi, độc thân) định cư ở Mỹ dưới dạng công dân thường trú.
• Đối tượng đầu tư : bao gồm tất cả mọi người có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư sang Mỹ, không muốn trực tiếp quản lý công việc kinh doanh và phải đầu tư vào vùng dự án do chính phủ Mỹ chỉ định.
• Các loại hình đầu tư :
– Thành lập cơ sở kinh doanh thương mại mới : thành lập công ty mới hoàn toàn, mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động và cải tổ lại, mở rộng mạng lưới hoạt động.
– Đầu tư vào công ty hoặc dự án đang hoạt động được sự chấp thuận của Chính Phủ Mỹ : mức đầu tư 1.000.000 USD hoặc 500.000 USD vào các vùng khuyến khích phát triển được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.
• Thời gian chấp nhận đơn EB-5 và cấp thẻ xanh : từ 12 tháng đến 16 tháng.
2. Lợi ích của chương trình :
• Không giới hạn về độ tuổi
• Không yêu cầu về ngoại ngữ
• Không yêu cầu có công ty kinh doanh hoặc kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp
• Nhà đầu tư và các thành viên gia đình có quyền sinh sống, học tập và làm việc tại bất cứ nơi nào trên đất Mỹ
• Không cần trực tiếp quản lý công việc đầu tư hàng ngày
• Được cấp thẻ xanh định cư cho cả gia đình và được phép nhập cảnh vào Mỹ bất cứ lúc nào
• Cơ hội nhập quốc tịch Mỹ sau khoảng thời gian định cư 05 năm
• Mức học phí dành cho các thành viên gia đình được áp dụng như người bản xứ
• Không yêu cầu nhà đầu tư phải tham gia vào công việc quản lý kinh doanh hàng ngày.
3. Chứng minh nguồn gốc số tiền đầu tư :
– Chứng minh nguồn gốc số tiền đầu tư ($500.000 hoặc $ 1.000.000). Có nhiều hình thức chứng minh nguồn gốc :
+ Thu nhập từ lợi nhuận doanh nghiệp
+ Thu nhập cá nhân : tặng, cho, thừa kế….
+ Từ bán Bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu…
4. Điều kiện của thường trú nhân cho chương trình EB-5 :
+ Visa được cấp là Visa có điều kiện 02 năm cho cả ga đình
+ Hưởng quyền lợi như một công dân thường trú : sinh sống và làm việc tại Mỹ, đi về Việt Nam bất cứ lúc nào, bảo lãnh người thân, xin nhập quốc tịch…
+ Sau 02 năm đương đơn làm đơn nộp lên Sở di trú Mỹ xin xóa điều kiện sau khi chứng minh rằng: 02 năm qua việc đầu tư vẫn còn tiếp tục và thỏa mãn điều kiện tạo ra công ăn việc làm cho người bản xứ. Thẻ xanh cấp lại là thẻ xanh vĩnh viễn.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: