Time – Hiện nay tỉ lệ tăng hàng năm của dân số Hoa Kỳ là chậm nhất, nếu tính từ năm 1937, vào lúc Hoa Kỳ đang ở trong giai đoạn đại khủng hoảng Kinh Tế và Tài Chính.

Theo số liệu của cơ quan U.S. Census Bureau đưa ra hôm qua thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến 1 tháng 7 năm 2018, tỉ lệ tăng của dân số toàn quốc chỉ là 0.6%, nguyên do chính là số tử suất cao và số sinh suất rất thấp và khuynh hướng này vẫn còn tiếp tục hàng năm.

Hai tiểu bang có tỉ lệ dân số tăng nhanh nhất Hoa Kỳ là Nevada và Idaho trong khoảng thời gian nói trên, với mức tăng đạt 2.1% cho cả hai tiểu bang. Chi tiết này phù hợp với chuyện là trong các tiểu bang miền tây và miền nam Hoa kỳ, dân số tăng nhanh hơn các khu vực khác còn lại.

Một cách tổng quát, dân số lại giảm ở 9 tiểu bang là New York, Illinois, West Virginia, Lousiana, Hawai, Mississippi, Alaska, Connecticut, Wyoming và đặc biệt ở Puerto Rico trong vòng một năm qua.

Sandra Johnson, một nhà thống kê học của US Census Bureau, nhận định như sau: “Trong những năm gần đây, nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ có số sinh suất thấp mà số tử suất lại cao, nếu các tiểu bang này không có thêm sự gia tăng dân số qua sinh sản và qua nhập cư quốc tế từ các nơi khác đến, dân số của họ sẽ còn tiếp tục giảm”

Dữ liệu của cơ quan này còn cho thấy các tiểu bang có dân số đông nhất Hoa Kỳ là California (trên 40 triệu dân), Texas (có diện tích rộng nhất nội địa Mỹ) và Florida.

Khu vực có dân số giảm mạnh chính là Puerto Rico, sau khi bão hurricane Maria tàn phá nơi đây, trong năm 2017 có gần 130,000 cư dân Puerto Rico đã bỏ đi, khiến dân số bị giảm đến 3.9%.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: