download

WASHINGTON – Phật giáo tại Hoa Kỳ tăng trưởng, trong khi tòan cầu suy giảm.

Đạo Phật có thêm nhiều tín đổ ở tiểu bang Indiana, nơi trung tâm PG Tây Tạng Tibetan Mongolian Buddhist Cultural Center mở thêm nhiểu khóa dạy Phật pháp hàng tuần, các nghi lễ và khóa thiền tập.

Trung tâm có tên là Gaden KhachoeShing Center for Buddhist Studies and Practices khánh thành từ năm 2014, từng mở nhiều buổi họi thảo, và cũng là nơi triển lãm mỹ thuật PG.

Phật tử Mỹ được cung ứng tùy sở thích: có người xem PG như tôn giáo, có người xem như một triết lý sống.

Bruce Herr II, một cư dân Bloomington và đang tu học Phật pháp, nói rằng anh tự xem là người sùng đạo, “nghiêm túc tu học.”

Bruce trưởng thành trong một gia đình đạo Thiên Chúa, nhưng rồi say mê nghiên cứu về PG; anh tập thiền và tới ngôi chùa PG Tây Tạng dự lễ hàng tuần. Vợ anh lại trái ngược: chị Dawn Miller, vợ của Bruce, nói rằng chị ưa nghe thuyết giảng kinh Phật, nhưng không thấy nghi lễ có gì liên hệ.

Dawn tự xem rằng chị có “tính tâm linh” hơn là “tính tôn giáo.”

Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng nhiều người Mỹ tới với Phật giáo như một triết lý để tìm hạnh phúc, tuy rằng nguyên lý đạo Phật là nhận ra sự đau khổ và tu học giáo lý thóat khổ — nghĩa là, tìm ra hạnh phúc trong đời sống hàng ngày.

Rick Nance, Giáo sư về Phật học Nam Á (South Asian Buddhism) ở đại học Indiana University, nói rằng nhiều người Mỹ ưa thích nghe thuyết giảng từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng thực sự không có sự gắn bó tôn giáo.

Jam Yang Lama, nhà sư thường trực ở tu viện Gaden KhachoeShing Monastery ở thị trấn Bloomington, nói rằng ngôi chùa đang có đông thêm số người tới nghiên cứu, tìm hiểu, tục học, thiền tập, và nói rằng người Mỹ tới với Phật giáo cũng đa dạng, họ giữ lấy phần họ muốn tìm hiểu, chứ không phải là nhận lấy tòan bộ.

Nhà sư Jam Yang Lama nói, đặc biệt Phật giáo cung ứng nhiêu công cụ để ngừơit hực tập tìm ra hạnh phúc trong đời thường, tức khắc, trong nếp sống hàng ngày, mà không cần chờ gì ở đời sau.

Nghiên cứu Pew Research cho thấy ạti Bắc Mỹ, số lượng Phật tử dự kiến tăng 2,220,000 người khi tính tới năm 2050.

Ngược lại, Phật tử trên tòan cầu sẽ giảm, vì có khỏang 2,850,000 người đổi sang tôn giáo khác, tính tới năm 2050.

Tuy là họ diễn dịch Phật giáo khác nhau, Bruce và Dawn làm lễ cưới trong ngôi chùa Sanshin Zen Community cuối năm ngoái.

Ngôi chùa Nhật Bản này làm lễ cưới cho họ, trong đó Bruce phát lên lời nguyện Thiên Tông Nhật Bản, và cô Dawn cam kết hỗ trợ cho lời nguyện của anh Bruce.

Dawn nói rằng 2 vợ chồng nhìn Phật giáo theo 2 hướng khác nhau, và sống nếp sống PG khác nhau, nhưng Phật giáo có đủ sự đa dạng cho mọi người.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: