1

Một Giám Sát Viên của quận hạt Los Angeles vừa đề nghị những người vô gia cư ở LA phải trả thuế cho các túi bao lỉnh kỉnh và cồng kềnh của họ trên đường phố.

Biện pháp này nằm trong cố gắng của thành phố nhằm làm giảm số dân homeless quá đông đảo, chỉ 2 ngày sau khi các viên chức đề nghị trong cuộc bầu cử tháng 11 một biện pháp xây nhà cho dân homeless.

Giám Sát Viên Mark Ridley-Thomas đề nghị dân homeless phải trả thuế 3 cents cho mỗi square feet túi cồng kềnh của họ. Nếu được chấp thuận, thành phố sẽ thu thêm được 185 triệu đô la hàng năm.

Số tiền không nhỏ này sẽ được dùng trong các dịch vụ kiểm tra và chăm sóc tâm thần cho người vô gia cư, trợ cấp tiền thuê nhà cho họ và trợ cấp tài chính ngắn hạn cho những ai muốn mua nhà giá rẻ.

Sáng kiến của LA, vốn trị giá đến 1.2 tỉ đô la về công trái phiếu địa ốc cho người homeless, sẽ được dân chúng thành phố bỏ phiếu chấp thuận hay không vào tháng 11.

Giám Sát Viên Ridley-Thomas nói: “Lập chương trình housing cho dân homeless mà không có hổ trợ tài chính đi kèm là việc viễn vông, chúng tôi muốn làm là làm cho có kết quả cụ thể, chứ không hứa hẹn gì cả”

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: