VIRGINA — Một dân biểu tiểu bang gốc Việt tại tiểu bang Virginia gây ra tranh cãi khi bà trình một dự luật mới đưa ra xét trong tiều bang về “phá thai”…

Dân biểu Kathy Tran tại tiểu bang Virginia là người Dân Chủ, trình dự luật để nới hạn chế về phá thai khi tới kỳ 3 của bào thai.

Dự luật mới cũng cho phá thai trong kỳ 2 tại các nơi ngoài bệnh viện.

Các bác sĩ chia sự trưởng thành của bào thai theo các kỳ trimesters:

— kỳ 1 (first trimester) là từ tuần lễ đầu tiên tới cuối tuần lễ thứ 12;

— kỳ 2 (second trimester) là từ tuần lê thứ 13 tới cuối tuần lễ thứ 26;

— kỳ 3 (third trimester) là từ tuần lễ thứ 27 tới khi hoàn mãn bào thai.

Hiện thời luật Virginia là: phá thai trong kỳ 3 cần phán quyết của một bác sĩ chính và 2 bác sĩ tham khảo rằng nếu cứ để bào thai thì nhiều phần sản phụ sẽ chết hay là “một cách chủ yếu và không ngăn chữa được” khả thể sản phụ sẽ bị tâm thần hay bệnh cơ thể.

Dự luật mới do dân biểu Kathy Tran đưa ra đòi hỏi duy nhất là một bác sĩ phán quyết xem bào thai có hay không đe dọa mạng sống hay sức khỏe thai phụ.

Dân Biểu Kathy Trần

Dự luật này cũng  xóa sổ đòi hỏi việc phá thai trong kỳ 2 phải thực hiện tại một bệnh viện có giấy phép tiểu bang.

Một tiểu ban đã bỏ phiếu thuận đưa dự luật ra thảo luận với tỷ phiếu 5-3 hôm Thứ Hai.

Tuy nhiên, sẽ khó thông qua Hạ viện Virginia, nơi Cộng Hòa kiểm soát.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: