Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đang dần mở lại lịch hẹn xin thị thực du lịch diện B1/B2 lần lượt từ 7/12 và 9/12. Diện thị thực này dành cho du khách cần đến Hoa Kỳ để công tác hoặc du lịch trong thời gian ngắn. Vui lòng vào trang:

ustraveldocs.com/vn_vn/index.html để xem ngày hẹn còn trống và lựa chọn địa điểm bạn muốn đến phỏng vấn. 👆 Đương đơn phải đeo khẩu trang khi đến Lãnh sự quán và Đại sứ quán. 😷 Nếu đương đơn cảm thấy không khoẻ hoặc cho rằng mình có khả năng đã phơi nhiễm COVID-19, vui lòng không đến phỏng vấn mà đặt lại một ngày hẹn mới sau ít nhất 14 ngày. Nguồn: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City | Facebook

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: