HOA KỲ – Đầu tuần này, chính phủ Trump cho biết, trong thời gian tới, số lượng người xin thẻ xanh bị gọi phỏng vấn sẽ tăng thêm rất nhiều. Sự thay đổi này có thể sẽ làm trì hoãn đáng kể thời gian chờ được cấp tư cách thường trú nhân, đối với các di dân muốn đến Hoa Kỳ.

Theo luật hiện hành, tất cả những người xin thẻ xanh đều phải trải qua đợt phỏng vấn. Tuy nhiên, trước đây, Sở di trú Hoa Kỳ thường miễn phỏng vấn cho một số trường hợp, để dồn nhân lực kiểm tra những người được cho là có nguy cơ cao. Theo chính sách mới sắp có hiệu lực vào 1 tháng 10, những người nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên việc làm, hoặc là thân nhân của người tị nạn, đều sẽ bị gọi phỏng vấn. Trước đây, những người xin thẻ xanh dựa trên việc làm thường được miễn phỏng vấn, nhất là khi họ làm việc trong những lãnh vực chuyên môn cao, hoặc được chính công ty xin visa trước đó tiếp tục bảo lãnh xin thẻ xanh.

Sắc lệnh hôm thứ Hai sẽ không ảnh hưởng đến những trường hợp trước đây thường được miễn phỏng vấn, bao gồm diện bảo lãnh hôn phu/hôn thê, và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong bản hướng dẫn mới cập nhật trưa thứ Hai, Sở di trú cho biết cơ quan này dự định sẽ mở rộng dần dần các diện bảo lãnh cần phải được phỏng vấn. Việc thay đổi chính sách có thể sẽ làm tăng thời gian xét duyệt các trường hợp bảo lãnh. Hiện tại, quá trình xét duyệt thẻ xanh là gần 1 năm, đối với những người được công dân hoặc công ty Hoa Kỳ bảo lãnh.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: