WASHINGTON   –     Hàng trăm người làm đơn xin việc hay thôi việc hàng ngày tại cơ quan an toàn lộ vận (NHTSA) – nhưng giám đốc của cơ quan có ngân sách 900 triệu MK này không có mặt trong số này, bởi chưa ứng viên nào đuợc đề nghị với TT Trump – theo tin Reuters, cũng còn thiếu 550 người trong sổ luơng NHTSA, gồm các viên chức cưỡng chế, viên chức tài chính …

Tình trạng thiếu người cũng đuợc nhận thấy tại Bộ ngoại giao, Bộ năng luợng, cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) và Bộ vận tải, là thẩm quyền giám sát của NHTSA. 1 số chỗ trống gây ra bởi nỗ lực giới hạn nền hành chính của TT Trump, hay vì đang chờ đợi giấy tờ bổ nhiệm.

Bạch Ốc quy trách ý định trì hoãn của giới lập pháp DC, và giải thích : việc tuyển chọn ứng viên từ các giới kinh doanh là phức tạp.

Công chức cấp chỉ huy thiếu không chỉ tại NHTSA – tính vào ngày 4-10, Bạch Ốc đã tiến cử 387 người vào các chức vụ dân sự trong hệ thống hành pháp và Thượng Viện đã phê duyệt 160 người.

Các con số tương ứng của chính quyền trước là 497 và 337.

Theo lời 1 viên chức cao cấp, mọi viên chức lãnh đạo sẽ đuợc bổ nhiệm trước ngày đầu năm 2018.

Nhưng, 1 số chức vụ chính trị sẽ tiếp tục bỏ trống, theo lời phát ngôn viên Bạch Ốc, rằng “Chính giới ngại làm việc rút nước đầm lầy”.

Tại ủy ban về đầu tư ngoại quốc (CFIUS), các luật sư của lãnh vực tư phàn nàn thủ tục chậm trễ với các hợp đồng lớn – lý do cũng là thiếu người phụ trách tại CFIUS.
Hôm 26-9, khi điều trần tại Capitol Hill, thứ trưởng ngoại giao John Sullivan công nhận tình trạng chậm trễ trong tiến trình bổ nhiệm. Tại Bộ ngoại giao, chỉ mới có 6 trong 40 vị trí cấp cao đuợc điền khuyết.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: