Chính phủ Obama đã ra lệnh các trường học trên khắp Hoa Kỳ là không được từ chối các em học sinh vào học, chỉ vì các em là con em của các di dân bất hợp pháp.

 Trong một thông báo liên bộ của hai bộ Giáo Dục và Tư Pháp, các viên chức liên bang cảnh cáo là các chủ trương từ chối không cho các em này được thu nhận vào học là vi phạm luật pháp liên bang.
Cô giáo dắt các em học sinh từ lớp học đến thư viện. Photo courtesy: Reuters
Thông báo này nhắc lại quyết định vào năm 1982 của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ấn định quyền công dân Hoa Kỳ không có ảnh hưởng gì đến quyền của tất cả các trẻ em ở Mỹ được phép đi học ở cấp tiểu và trung học.
Tuy nhiên tuyên bố này không nêu đích danh một quận hạt nào đã phạm luật như thế. Trong vài năm qua một số nhân viên Sở Di Trú đã gây áp lực lên một số quận hạt không cho phép con em di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ được vào học.
Thí dụ như vào năm 2011, một luật của tiểu bang Alabama yêu cầu các trường học phải điều tra về tình trạng di trú của các em học sinh và gia đình các em.
Tuy tòa án của tiểu bang Alabama đã cấm thi hành lệnh này, song được biết nhiều gia đình di dân bất hợp pháp tại đây đã sợ hãi không cho con em của họ đến trường học.
vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: